next up previous contents
Next: Contents

Usenet News som plattform for effektiv gruppekommunikasjon
--
Essay i studieretning for kommunikasjonssystemer

Jan Ingvoldstad

20. mars 1998 

Dokumentet finnes også i DVI og PostScript.Jan Ingvoldstad
1998-03-20